Onze wijk

De speel-o-theek van Juegoteca ligt in de sociale woonwijk ‘Monoblocks’, op 35 km van het centrum
van Buenos Aires. Dit is een appartementencomplex van 1.500 woningen met zo’n 12.000 bewoners.
Deze sociale woonwijk heet Barrrio San Isidro. Barrio San Isidro maakt deel uit van San Isidro,
een van de noordelijke randgemeentes van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Het is een
van de rijkste buurten van de provincie Buenos Aires, maar het is ook de gemeente met de
grootste ongelijkheid: hier liggen de twee grootste krottenwijken van de metropool.

De deelnemers van de activiteiten zijn kinderen, jongeren en volwassenen van de wijken Barrio San Isidro, Bajo Boulogne en Santa Ana.
De meeste deelnemers wonen in de sociale woonwijk ‘Monoblocks’, waar het lokaal van Juegoteca is. Daarnaast komen er ook kinderen uit rondliggende wijken, zoals uit de krottenwijk Santa Ana, waar ongeveer 400 families naast het kerkhof van Boulogne wonen. We krijgen ook kleine en grote bewoners van Bajo Boulogne, een wijk die zich op socio-economisch vlak tussen de sociale woonwijk en de krottenwijk bevindt, op bezoek.

Deze drie wijken huisvesten samen ongeveer 20.000 mensen, waarvan vele kinderen en jongeren. De
families die hier wonen hebben vaak te kampen met dezelfde problemen: onzeker werk, lage lonen,
werkloosheid, eenoudergezinnen, alcoholisme, …

Netwerk

Juegoteca probeert daarnaast ook te netwerken met de organisaties in de wijk om de krachten
te bundelen. We werken nauw samen met de administratieve dienst van de wijk, de scholen, de kerk, de derdeleeftijdorganisatie, en met andere vzw´s die werken rond huisvestiging, scholing en communicatie.

Juegoteca maakt deel uit van het initiatief " Barrios en Red", een koepelorganisatie van meer dan 20 vzw´s en overheidsinstellingen die in onze buurt actief zijn. Deze organisatie heeft als doel de werking onderling op elkaar af te stellen en de middelen die ter beschikking zijn in elk van de organisaties optimaal te gebruiken.

Hier kan je de flyer van "Barrios en Red" downloaden: el folleto (pdf).

¡Wij zijn teamspelers!

In al deze jaren dat we actief zijn, hebben we samenwerkingsbanden gevormd met de volgende organisaties: